En - Pl

Układ logiczny RADAR jest dynamicznym modelem oceny i silnym narzędziem zarządzania zapewniającym ustrukturyzowane podejście do badania osiągnięć organizacji.

 

Na najwyższym poziomie układ logiczny RADAR wskazuje, że organizacja powinna:

 

  • Określić wyniki (Results), jakie zamierza osiągnąć w ramach swojej strategii.
  • Zaplanować i stworzyć spójny zestaw solidnych podejść (Approaches), aby uzyskiwać wymagane wyniki teraz i w przyszłości.
  • Wdrażać (Deploy) podejścia w sposób systematyczny, aby zapewnić ich zastosowanie.
  • Oceniać i doskonalić (Assess and Refine) stosowane podejścia w oparciu o monitorowanie i analizę osiąganych wyników oraz ciągłe uczenie się.

 

 

© EFQM - www.efqm.org - info@efqm.org