En - Pl

Chociaż istnieje wiele powszechnie stosowanych narzędzi i technik zarządzania, Model Doskonałości EFQM zapewnia całościowe spojrzenie na organizację i może być wykorzystany do określenia ich stopnia integracji i wzajemnego uzupełniania się. Dlatego też, Model może być stosowany w połączeniu z dowolną ilością narzędzi, w zależności od potrzeb i funkcji organizacji, jako rama spinająca wszelkie działania prowadzące do trwałej doskonałości.

 

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują najwyższy poziom wyników, który spełnia lub przekracza oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

 

Wszystkie organizacje starają się osiągnąć sukces, niektórym się to nie udaje, niektóre odnoszą okresowe sukcesy, ale ostatecznie znikają z rynku, a tylko nieliczne osiągają trwały sukces, zdobywając zasłużony szacunek i podziw.

 

Fundacja EFQM została utworzona w celu uznawania i promowania trwałego sukcesu oraz dostarczania wytycznych tym, którzy pragną go osiągnąć. Ten cel realizowany jest przez zestaw trzech zintegrowanych komponentów, które składają się na Model Doskonałości EFQM:

 

  • Podstawowe zasady doskonałości: Zasady, które są niezbędnym fundamentem dla osiągnięcia trwałej doskonałości przez każdą organizację.
  • Model Doskonałości EFQM: Struktura pomagająca organizacjom zastosować podstawowe zasady oraz układ logiczny RADAR w praktyce.
  • Układ logiczny RADAR: Dynamiczny model oceny i silne narzędzie zarządzania, które stanowi podstawę wspierającą organizację w radzeniu sobie z wyzwaniami stojącymi przed nią, gdy zaczyna realizować swoje dążenia do osiągnięcia trwałej doskonałości.

 

Korzystanie z tych trzech zintegrowanych komponentów pomaga organizacjom każdej wielkości i ze wszystkich sektorów w dokonaniu porównania z cechami, właściwościami i osiągnięciami doskonałych organizacji. Mogą one wykorzystać te komponenty do rozwijania kultury doskonałości, zapewniania spójności stylu zarządzania, pozyskiwania dobrych praktyk, stymulowania innowacji i poprawy wyników.

 

Wtedy, gdy wykorzystywany jest we właściwy sposób, Model Doskonałości EFQM wraz z powiązanym z nim układem logicznym RADAR i podstawowymi zasadami doskonałości zapewnia, że wszystkie praktyki zarządzania stosowane przez organizację tworzą spójny system, który jest ciągle doskonalony i który pozwala zrealizować zamierzoną strategię organizacji.

 

Wersja Modelu EFQM, logiki RADAR i podstawowych zasad z 2013 roku opiera się na wieloletnim doświadczeniu i bierze pod uwagę obecne i przyszłe wyzwania organizacji.

 

© EFQM - www.efqm.org - info@efqm.org